Ochrana osobných údajov na
S ohľadom na vami poskytnuté dáta a s rastúcim významom internetu si uvedomujeme dôležitosť ochrany Vašich osobných údajov. A preto vám predkladáme nasledujúce garancie o ich bezpečnosti v našej firme.
Môžete si byť istí, že vaše osobné dáta budú v bezpečí a bude s nimi nakladané iba v medziach, ktoré dovoľujú zákony Slovenskej republiky. Všetky vaše osobné údaje uchovávame s maximálnou mierou zabezpečia proti ich krádeži či inému zneužitiu.

Sme registrovaní správcovia osobných údajov
Na našom webe zbierame najmä vaše údaje, ktoré zadávate pri registrácii alebo pri objednávaní tovaru na našej stránke. 

Tretie strany
Dáta o prevádzke na týchto stránkach sú meraná a vyhodnocovaná systémom Google Analytics ako treťou stranou. Meranie vykonávame pre zlepšovanie našich služieb a poznanie našej cieľovej skupiny.
Google Analytics môže časť Vašich dát tiež využívať pre zlepšovanie svojich služieb, avšak len anonymne.

Vaše dáta sú nevyhnutne poskytované aj tretím stranám a to kuriérskym a doručovacím službám za účelom správneho a bezchybného doručania zásielok Vami objednaného tovaru.

Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
T
echnická 4313/7, 821 04 Bratislava

Slovak parcel service, s r.o.
Senecká cesta 1, 821 01 Ivanka pri Dunaji

General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
Lučenecká cesta 2266/6, 960 01 Zvolen

Vyhlásenie
Zadaním osobných údajov výslovne vyhlasujete, že Wolfert, s.r.o. ( IČO: 44744935), ako správca osobných údajov, poskytujete slobodne a dobrovoľne svoje osobné údaje a udeľujete svoj súhlas k ich spracovávanie v zmysle zákona č 122/2012 Z.z. o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ďalej v tejto súvislosti beriete na vedomie, že uvedené osobné údaje budú spracovávané, tj najmä zhromažďované, ukladané na nosiče informácií, upravované alebo zmenené, vyhľadávané, používané, uchovávané, triedené alebo kombinované, najmä za účelom ponuky produktov a služieb.
Ak chcete odmietnuť meranie svojho prevádzky pomocou systému Google Analytics, inštalujte si do svojho prehliadača Google Analytics Opt - out Browser.